eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/472 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapport april 2021 SKIBOTN HELSE OG REHABILITERING AS HELSENORD_REG   her
2019/884 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kontrasignert - endringsprotokoll nr 14 VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER HELSENORD_REG   her
2019/1070 20210511 11.05.2021 Inngående brev Utlevering av data fra KUHR - AP4 Likeverdige helsetjenester HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2019/1245 20210511 11.05.2021 Inngående brev Statusrapport ambulansefly 11052021 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1532 20210511 11.05.2021 Inngående brev Oppdragsdokument 2020 - om betalingsforpliktelser HELSE NORD IKT HF HELSENORD_REG   her
2020/207 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilsyn med luftambulansetjenesten - sammenstilling av informasjon og funn STATENS HELSETILSYN HELSENORD_REG   her
2020/447 20210511 11.05.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Situasjonsrapport nr 63 - utbrudd av covid-19 11052021 - 08:27 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_REG   her
2020/447 20210511 11.05.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Nordland - situasjonsrapport nr 56 - Covid-19-håndtering 11052021 - 08:21 STATSFORVALTEREN I NORDLAND HELSENORD_REG   her
2020/447 20210511 11.05.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Nordland - situasjonsrapport nr 56 - covid-19-håndtering 11052021 - revisjon/rettelse av situasjonsrapport STATSFORVALTEREN I NORDLAND HELSENORD_REG   her
2020/451 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11052021 FINNMARKSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapport Pasienter testet for SARS-CoV-2 ved AMS UNN pr 11052021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11052021 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11052021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11052021 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/535 20210511 11.05.2021 Inngående brev HELSE NORD RHF - sammenstilling situasjonsrapport nr 181 - COVID-19 sykdom pga. koronavirus SARS-CoV-2 10052021 - 11:03 HELSE NORD RHF HELSENORD_REG   her
2020/840 20210511 11.05.2021 Utgående brev Purring ARBEIDS OG VELFERDSDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/999 20210511 11.05.2021 Utgående brev Invitasjon til brukerundersøkelse om nettsider til lærings- og mestringskurs HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/1102 20210511 11.05.2021 Utgående brev Post fra Helsedirektoratet til Helse Nord RHF HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kontaktperson brukerorganisasjoner NORSK LYMFØDEM OG LIPØDEMFORBUND HELSENORD_REG   her
2020/1164 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avtalespesialistanalyse - Helseatlas Liisa Maria Holsen m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/1164 20210511 11.05.2021 Utgående brev Helseatlas_forskningsprosjekt ALV RUS Haji Kedir Bedane m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/1169 20210511 11.05.2021 Inngående brev Melding fra leverandør - bekreftelse på deltakelse forhandlingsmøte 02062021 ***** HELSENORD_REG   her
2020/1169 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding til leverandør - bekreftelse på deltakelse forhandlingsmøte 02062021 ***** HELSENORD_REG   her
2020/1464 20210511 11.05.2021 Inngående brev Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 20042021 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSENORD_REG   her
2021/9 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF 983974880 HELFO HELSENORD_REG   her
2021/9 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 983974899 HELFO HELSENORD_REG   her
2021/89 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Tilleggsinformasjon - Spørsmål og svar nr. 43 Mercell Norge AS HELSENORD_REG   her
2021/89 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kunngjøring - Flere delkontrakter (anbudsområder) Mercell Norge AS HELSENORD_REG   her
2021/89 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kunngjøring - Ny konkurranse - Pasienttransport landeveis til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Doffin m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/90 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Endring i konkurransegrunnlagets pkt. 1.11, siste avsnitt FINNMARK TAXI AS m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/90 20210511 11.05.2021 Inngående brev Melding fra leverandør - Startområder/anbudsområder ***** HELSENORD_REG   her
2021/91 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Endring i konkurransegrunnlagets pkt. 1.11, siste avsnitt Vestvågøy Taxi AS m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/92 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Endring i konkurransegrunnlagets pkt. 1.11, siste avsnitt Sømna Taxi Ans m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/227 20210511 11.05.2021 Inngående brev Virksomhetsrapport april 2021 SYKEHUSAPOTEK NORD HF HELSENORD_REG   her
2021/254 20210511 11.05.2021 Inngående brev Prisregulering Domstein 11140207 - fersk laks 01062021 SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2021/257 20210511 11.05.2021 Utgående brev Forslag til navn på Indremedisiner til referansegruppe for arbeid med helseatlas om kronisk syke UNIVERSITETET I OSLO HELSENORD_REG   her
2021/258 20210511 11.05.2021 Inngående brev Aksept på tilbud Glenn Sigurdsen HELSENORD_REG   her
2021/265 20210511 11.05.2021 Utgående brev Høringsuttalelse - Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata DIREKTORATET FOR E-HELSE HELSENORD_REG   her
2021/276 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding på invitasjon til dialogmøte FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO HELSENORD_REG   her
2021/288 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tildeling av midler til å redusere ventetiden i polklinikker og til oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 79 S NORDLANDSSYKEHUSET HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/315 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om midler fra FMK 2021 - Gastronet OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF HELSENORD_REG   her
2021/315 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om midler fra FMK 2021 NorKog OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF HELSENORD_REG   her
2021/325 20210511 11.05.2021 Inngående brev Nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr - utkast til rapport til forlengelse HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2021/325 20210511 11.05.2021 Utgående brev Nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr - utkast til rapport til forlengelse - ber om tilbakemelding UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/351 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding til leverandør - Avtale til signering - Assisterende prosjektleder for mottaksprosjekt AMK Helse Nord ***** HELSENORD_REG   her
2021/372 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rapport april 2021 SIGMA NORD AS HELSENORD_REG   her
2021/428 20210511 11.05.2021 Utgående brev Høringssvar - regional planstrategi for Nordland 2021-2024 NORDLAND FYLKESKOMMUNE HELSENORD_REG   her
2021/432 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding til leverandør - Avtale - kortvarig tilleggskjøp somatikk til signering ***** HELSENORD_REG   her
2021/432 20210511 11.05.2021 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Avtale - kortvarig tilleggskjøp somatikk til signering ***** HELSENORD_REG   her
2021/553 20210511 11.05.2021 Inngående brev Opprettelse av kvalitetsregister for slagrammede barn LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE HELSENORD_REG   her