eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/240 20210412 12.04.2021 Inngående brev Prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset Børge Hundnes HELSENORD_REG   her
2019/412 20210412 12.04.2021 Inngående brev Forbruk PET CT mars 2021 ALERIS RØNTGEN AS HELSENORD_REG   her
2019/421 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport mars 2021 VESLELIEN HELSENORD_REG   her
2019/472 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering mars 2021 SKIBOTN HELSE OG REHABILITERING AS HELSENORD_REG   her
2019/591 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport for mars 2021 STIFTELSEN VIKEN SENTER HELSENORD_REG   her
2019/591 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport for mars 2021 - rettelse STIFTELSEN VIKEN SENTER HELSENORD_REG   her
2019/728 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport mars 2021 OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK AS HELSENORD_REG   her
2019/761 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport for mars 2021 HELGELAND REHABILITERING HELSENORD_REG   her
2019/890 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport mars 2021 AVONOVA HELSE AS HELSENORD_REG   her
2019/890 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport mars 2021 AVONOVA HELSE AS HELSENORD_REG   her
2019/1245 20210412 12.04.2021 Inngående brev Beredskapsstatus ambulansefly 10042021 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1245 20210412 12.04.2021 Inngående brev Beredskapsstatus ambulansefly 11042021 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1245 20210412 12.04.2021 Inngående brev Beredskapsstatus ambulansefly 12042021 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1742 20210412 12.04.2021 Utgående brev Melding til leverandør - Avtale TSB til signering ***** HELSENORD_REG   her
2019/1747 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om forslag til bruk av ekstra bevilgning i Prop. 79 S 2020-2021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/174 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oversendelse av Legeforeningens underveisrapport om covid-19 DEN NORSKE LEGEFORENING HELSENORD_REG   her
2020/192 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering radiologi mars 2021 UNILABS NORGE AS HELSENORD_REG   her
2020/442 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat fra beredskapsmøtet mellom Statsforvalterne - DSB - Helsedirektoratet 07042021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 12042021 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 12042021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapport pasienter testet for SARS-CoV-2 ved AMS UNN pr 12042021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering til helsedirektoratet 12042021 FINNMARKSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 10042021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 10042021 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 10042021 FINNMARKSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 10042021 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11042021 FINNMARKSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11042021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11042021 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11042021 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/481 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat koordineringsmøte Hdir 09042021 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSENORD_REG   her
2020/584 20210412 12.04.2021 Inngående brev Intensivkapasitet i Norge HELSE BERGEN HF HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad tilskudd til brukerorganisasjoner 2021 FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON NORDLAND FFO HELSENORD_REG   her
2020/1121 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppdatert liste over helsedirektoratet representanter i redningsledelsen ve hovedredningssentralene HRS og de lokale redningssentralene LRS HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/1169 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Tilleggsinfo - Spørsmål og svar nr. 5 Stiftelsen RIBO HELSENORD_REG   her
2020/1462 20210412 12.04.2021 Utgående brev Styreledermøte 28012021 - innkalling og saksdokumenter NORDLANDSSYKEHUSET HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/1462 20210412 12.04.2021 Utgående brev Styreledermøte i Helse Nord 28012021 - referat HELGELANDSSYKEHUSET HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/9 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 983974899 HELFO HELSENORD_REG   her
2021/47 20210412 12.04.2021 Inngående brev Informasjon om de nasjonale mat og drikkeavtalene - uke 13 og 14 SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2021/77 20210412 12.04.2021 Inngående brev Signert årsregnskap, årsberetning, revisjonsrapport 2020 Pasientreiser HF PASIENTREISER HF HELSENORD_REG   her
2021/127 20210412 12.04.2021 Utgående brev Desentralisert medisinutdanning - møtereferat 12032021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/143 20210412 12.04.2021 Inngående brev Invitasjon til Nordisk webinar om avansert prostatakreft den 21042021 JANSSEN-CILAG AS HELSENORD_REG   her
2021/152 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innkalling til møte i styret ved UNN 21042021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2021/177 20210412 12.04.2021 Inngående brev OUS deltagelse av rescEU HELSE SØR-ØST RHF HELSENORD_REG   her
2021/382 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oppnevning av medlem til Regionalt fagråd for revmatolog i Helse Nord KOMMUNENES SENTRALFORBUND HELSENORD_REG   her
2021/382 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oppnevning av nye medlemmer til Regionalt fagråd for revmatologi i Helse Nord UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/382 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oppnevning av nye medlemmer til Regionalt fagråd for revmatologi i Helse Nord VIGØR REHABILITERINGSSYKEHUS AS m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/393 20210412 12.04.2021 Utgående brev RoActemra - oppfølgende brev til fagdirektørene 08042021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/397 20210412 12.04.2021 Inngående brev Endringsfiler uke 13 og 14 SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2021/422 20210412 12.04.2021 Inngående brev Reviderte e-læringskurs i medisinsk koding er klare til bruk HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her