eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/277 20201014 14.10.2020 Utgående brev Avtalehjemmel ØNH-Narvik Hans Prøsch HELSENORD_REG   her
2019/307 20201014 14.10.2020 Internt notat uten oppfølging Endringer i antall timer med pensjonistlønn Lisa Frønning Carlsen HELSENORD_REG   her
2019/422 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rapport september 2020 SIGMA NORD AS HELSENORD_REG   her
2019/884 20201014 14.10.2020 Inngående brev Fakturaer knyttet til den økonomiske rammen for 2020 VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER HELSENORD_REG   her
2019/884 20201014 14.10.2020 Utgående brev Fakturaer knyttet til den økonomiske rammen for 2020 VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER HELSENORD_REG   her
2019/1245 20201014 14.10.2020 Inngående brev Beredskapsstatus ambulansefly 14102020 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1454 20201014 14.10.2020 Inngående brev Praksisplass - Helse Nord RHF - tilbakemelding Heidi Groenberg HELSENORD_REG   her
2019/1454 20201014 14.10.2020 Utgående brev Praksisplass - Helse Nord RHF - kommunikasjon Heidi Groenberg HELSENORD_REG   her
2019/1454 20201014 14.10.2020 Inngående brev Praksisplass - Helse Nord RHF - kommunikasjon Heidi Groenberg HELSENORD_REG   her
2019/1454 20201014 14.10.2020 Utgående brev Praksisplass - Helse Nord RHF - komunikasjon Heidi Grønberg HELSENORD_REG   her
2019/1454 20201014 14.10.2020 Inngående brev Praksisplass - Helse Nord RHF - kommunikasjon Heidi Grønberg HELSENORD_REG   her
2019/1454 20201014 14.10.2020 Utgående brev Praksisplass - Helse Nord RHF Heidi Groenberg HELSENORD_REG   her
2019/1830 20201014 14.10.2020 Inngående brev Svarbrev fra Norsk nakke- og ryggregister NNRR til kspertgruppen UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2019/1833 20201014 14.10.2020 Inngående brev Svar på varsel til ekspertgruppen fra HISREG UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2019/1834 20201014 14.10.2020 Inngående brev Svar på varsel fra IRS Nasjonalt barnehofteregister HELSE BERGEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1825 20201014 14.10.2020 Inngående brev Norsk gynekologisk endoskopiregister - vurdering av registerets plan for forbedringer Toril Råknes HELSENORD_REG   her
2020/2 20201014 14.10.2020 Utgående brev Vedrørende spørsmål til Statsråden fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Meld St. nr 24 2019 - 2020) Lindrende behandling og omsorg HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSENORD_REG   her
2020/142 20201014 14.10.2020 Utgående brev Foretaksmøte Helgelandssykehuset HF 15102020 - innkalling Andrine Solli Oppegaard m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/147 20201014 14.10.2020 Inngående brev Styremøte Luftambulansetjenesten HF 19102020 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2020/151 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tildeling av avtalehjemmel- Tromsø/Finnsnes Eirin Kollstrøm HELSENORD_REG   her
2020/262 20201014 14.10.2020 Utgående brev Notat samarbeidsavtale UiT-SKDE 200131 Universitetet i Tromsø HELSENORD_REG   her
2020/309 20201014 14.10.2020 Inngående brev Virksomhetsrapport og ØBAK september 2020 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/309 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kvalitets- og virksomhetsrapport og ØBAK september 2020 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/348 20201014 14.10.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling AMU SKDE - 19102020 HELSENORD_REG   her
2020/451 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter Covid-19 14102020 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter Covid-19 14102020 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rapport pasienter testet for SARS-CoV-2 ved AMS UNN pr 14102020 kl 1000 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter Covid-19 14102020 FINNMARKSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20201014 14.10.2020 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter Covid-19 14102020 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/478 20201014 14.10.2020 Utgående brev Privat virksomhet Irina Eide HELSENORD_REG   her
2020/551 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kansellering av kontrakt - Helsetjenesteforskningskonferanse 16 -17032021 Radisson Blue Royal Hotel HELSENORD_REG   her
2020/624 20201014 14.10.2020 Inngående brev Avtaler klare for signering i PharmaWeb - 2020-1318 CUP Pevonedistat SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2020/624 20201014 14.10.2020 Inngående brev Avtaler klare for signering i PharmaWeb - LIS 2022 Plasmaderiverte legemidler SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2020/821 20201014 14.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på avtale med Helse Nord RHF Gro Sørlie HELSENORD_REG   her
2020/966 20201014 14.10.2020 Inngående brev Oppdragsdokument 2021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/995 20201014 14.10.2020 Inngående brev Høring - veileder for sikring av bygg og infrastruktur i sykehusprosjekter NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/999 20201014 14.10.2020 Utgående brev Møte i Regionalt brukerutvalg den 20102020 - innkalling Leif Birger Mækinen m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/1137 20201014 14.10.2020 Inngående brev Nye metoder - sak til beslutning - ID2020_051 Natriumzirkoniumsyklosilikat Lokelma til behandling av hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt. Helse Sør-Øst RHF HELSENORD_REG   her
2020/1138 20201014 14.10.2020 Inngående brev Nye metoder - sak til beslutning - ID2019_069 Buprenorfin/nalokson Suboxone sublingvalfilm til behandling av opioidavhengighet Helse Sør-Øst RHF HELSENORD_REG   her
2020/1135 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppstart av privat virksomhet som helsesykepleier Kirstin Hansen HELSENORD_REG   her
2020/1134 20201013 13.10.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte – Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/966 20201013 13.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring Knut Georg Hartviksen HELSENORD_REG   her
2020/966 20201013 13.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring - signert Åse Senning HELSENORD_REG   her
2020/551 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kansellering av kontrakt - Helsetjenesteforskningskonferanse 16 - 17032021 Radisson Blue Tromsø HELSENORD_REG   her
2020/535 20201013 13.10.2020 Utgående brev HELSE NORD RHF - Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 123 - COVID-19 sykdom pga. Koronavirus SARS-CoV-2 12102020 - 11:25 FOLKEHELSEINSTITUTTET m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/481 20201013 13.10.2020 Inngående brev Koordineringsmøte Helsedirektoratet 12102020 - referat HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSENORD_REG   her
2020/452 20201013 13.10.2020 Inngående brev Uttalelse - Troms og Finnmark fylkesting - Fylkestinget krever Cocid-19 - helikopter i nord TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE HELSENORD_REG   her
2020/458 20201013 13.10.2020 Utgående brev Koronavirus COVID-19 - situasjonsrapport nr 125 fra Helsedirektoratet Kari Marie Sandnes m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/451 20201013 13.10.2020 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter Covid-19 13102020 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20201013 13.10.2020 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter Covid-19 13102020 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her