eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/728 20210112 12.01.2021 Inngående brev Informasjon vedrørende meldt plassfratredelse OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK AS HELSENORD_REG   her
2019/1213 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding - signert endringsavtale SSB 19/1439 Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor - arbeidspakke 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ HELSENORD_REG   her
2019/1245 20210112 12.01.2021 Inngående brev Beredskapsstatus ambulansefly 12012021 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF HELSENORD_REG   her
2019/1742 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Tilleggsinfo - Status videre prosess Mercell Norge AS HELSENORD_REG   her
2020/270 20210112 12.01.2021 Utgående brev AMU/Samarbeidsmøte FTV/FVO RHF-ledelsen - referat 18122020 Oddvar Larsen m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/442 20210112 12.01.2021 Inngående brev Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 265 - Helsedirektoratets oppfølging på HOD`s områder i tiltaksplan for bedre smittevern under vinterfisket HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/442 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Helsedirektoratets oppfølging på HOD`s områder i tiltaksplan for bedre smittevern under vinterfisket HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/442 20210112 12.01.2021 Inngående brev Innkalling til beredskapsmøte onsdag 13012021 med Statsforvalterne, Helsedirektoratet og DSB DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11012021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11012021 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 11012021 FINNMARKSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapport pasienter testet for SARS-CoV-2 ved AMS UNN pr 11012021 kl 1000 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Endret mal for rapportering til Helse Nord 11012021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oppdatert tilbakemelding - endret mal for rapportering til Helse Nord 11012021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 12012021 HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 12012021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapportering innlagte pasienter 12012021 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/451 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapport pasienter testet for SARS-CoV-2 ved AMS UNN pr 12012021 kl 1000 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/481 20210112 12.01.2021 Inngående brev Koordineringsmøte Helsedirektoratet 08012021 - referat HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/532 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oppsummering internt statusmøte 11012021 kl. 1000, SARS-CoV-2, RHF, KORSN, Sykehusinnkjøp HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/649 20210112 12.01.2021 Utgående brev Evaluering av covid-19 pandemien - forespørsel til HF-ene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/695 20210112 12.01.2021 Inngående brev Test Dig fors 12.01.2021 kl.11:27 NORDLANDSSYKEHUSET HF HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 RIO - EN LANDSDEKKENDE BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 MS FORBUNDET REGION NORD HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 MORBUS ADDISON FORENING NORDLAND FYLKESLAG HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE, REGION NORD HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 MENTAL HELSE FINNMARK HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD, NORDLAND FYLKESLAG HELSENORD_REG   her
2020/1103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsskjema 2020 - korrigert LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD, NORDLAND FYLKESLAG HELSENORD_REG   her
2020/1133 20210112 12.01.2021 Inngående brev Påminnelse om høring av forslag til brann- og redningsvesenforskrift – kort video om innholdet DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HELSENORD_REG   her
2020/1176 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vaksineutstyr til HF i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/1195 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Kommentarer og klage på avvisning av klage ***** HELSENORD_REG   her
2020/1382 20210112 12.01.2021 Utgående brev Individuell avtale - Eivind Bjerkaas Eivind Bjerkaas HELSENORD_REG   her
2021/2 20210112 12.01.2021 Inngående brev Spørsmål 908 om ambulanseberedskapen i Nordland HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSENORD_REG   her
2021/43 20210112 12.01.2021 Utgående brev Veiledende kunngjøring - Anskaffelse av fødesystem - RFI Mercell Norge AS HELSENORD_REG   her
2021/44 20210112 12.01.2021 Inngående brev Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten UTDANNINGSDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2021/45 20210112 12.01.2021 Utgående brev Drøftingsnotat - forlengelse av 20 % midlertidig stilling i Analyseseksjonen Bård Uleberg m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/46 20210112 12.01.2021 Inngående brev Sikkerhetsmelding - BD sprøyter og nåler SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2021/47 20210112 12.01.2021 Inngående brev Informasjon om de nasjonale mat og drikkeavtalene - uke 1 SYKEHUSINNKJØP HF HELSENORD_REG   her
2021/49 20210112 12.01.2021 Utgående brev Innkalling - arkivforum Helse Nord - 14012021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/41 20210111 11.01.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for prosjektmedarbeider i regionalt forskningsprosjekt - likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor - AP2 STATISTISK SENTRALBYRÅ HELSENORD_REG   her
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Vaksinering av Luftambulansetjenesten HF Helse Midt-Norge RHF HELSENORD_REG   her
2021/16 20210111 11.01.2021 Utgående brev Årlig melding 2020 FINNMARKSSYKEHUSET HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2021/16 20210111 11.01.2021 Utgående brev Årlig melding 2020 FINNMARKSSYKEHUSET HF m.fl. HELSENORD_REG   her
2020/1384 20210111 11.01.2021 Inngående brev Forespørsel om deltakelse i referansegruppe-sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus - frist 11012021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her
2020/1384 20210111 11.01.2021 Inngående brev Nettmøte - referansegruppe for utredning av behov for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/1384 20210111 11.01.2021 Utgående brev Deltagelse i referansegruppe - sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus HELSEDIREKTORATET HELSENORD_REG   her
2020/1381 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bruk av opplysninger i medisinske kvalitetsregistre til forskning - anmodning om fortolkningsuttalelse HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSENORD_REG   her
2020/1273 20210111 11.01.2021 Utgående brev Etterlysning - svar på brev med saksnummer 2020/1273 - Helse Nord Ledelsesinformasjonssystem - HN LIS - databehandleravtale HELSE NORD IKT HF HELSENORD_REG   her
2020/1302 20210111 11.01.2021 Inngående brev Godkjenning av risiko og sårbarhetsanalyse for uttrekk av data fra DIPS til HN LIS for pakkeforløp kreft UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_REG   her