eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3786 20201125 25.11.2020 Inngående brev Klage på faktura 5149960 ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3784 20201125 25.11.2020 Inngående brev Rutiner ved utrykning ambulanse tjenesten i Alta ***** HELSENORD_FINNM   her
2019/777 20201125 25.11.2020 Inngående brev 65983 202011251023 Servicerapport 100 Pelias HELSENORD_FINNM   her
2020/3525 20201125 25.11.2020 Inngående brev Smitteverntiltak ved hovedinngang Hammerfest sykehus Siri Eliassen HELSENORD_FINNM   her
2020/3522 20201125 25.11.2020 Internt notat Utskrivningsklare pasienter - fakturering - Hammerfest Kommune Solfrid Nicolaysen HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3574 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Personalrådgiver/konsulent - st. ref. (4295606339) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3576 20201125 25.11.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste PUT SÁNAG/SANKS Sámi Klinihkka HELSENORD_FINNM   her
2020/3578 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4308451497) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3578 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4308451497) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3578 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4308451497) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3579 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4308478784) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3631 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4309902487) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3631 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4309902487) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3631 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4309902487) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3631 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4309902487) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3631 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4309902487) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3631 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4309902487) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3663 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. (4311995501) ***** HELSENORD_FINNM   her
2020/3698 20201125 25.11.2020 Utgående brev Oversendelse av journalopplysninger NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HELSENORD_FINNM   her
2020/3701 20201125 25.11.2020 Utgående brev Spørsmål fra Stortinget : Bestilling til RHF - 20/5043-1 Representantforslag 47 S (2020-2021) om en bred gjennomgang av ...... Helse Nord RHF - Finnsson Jon Tomas HELSENORD_FINNM   her
2020/3787 20201125 25.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Enhet sengepost og poliklinikk barn Klinikk Hammerfest HELSENORD_FINNM   her
2020/3778 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV SØR-VARANGER HELSENORD_FINNM   her
2020/3779 20201125 25.11.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra BUP i medhold av Lov om barneverntjenesten § 6-4 NORDKAPP KOMMUNE HELSENORD_FINNM   her
2020/3780 20201125 25.11.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra BUP i medhold av Lov om barneverntjenester § 6-4 NORDKAPP KOMMUNE HELSENORD_FINNM   her
2020/3782 20201125 25.11.2020 Inngående brev Signering tjeneste - og databehandleravtale mellom RHF og HF-ene HELSE NORD RHF HELSENORD_FINNM   her
2020/3783 20201125 25.11.2020 Inngående brev Anmodning om lokal avklaring av klagesak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2020/3756 20201125 25.11.2020 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse FINNMARK POLITIDISTRIKT HELSENORD_FINNM   her
2019/1856 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på Anmodning om minnelig løsning FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2019/2992 20201125 25.11.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - purring på redegjørelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2019/3404 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - Tilbakemelding på melding om skadeavvergende tiltak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2019/3876 20201125 25.11.2020 Inngående brev Styringsgruppemøte 20112020 - prosjekt anskaffelse kvalitetssystem - referat HELSE NORD RHF HELSENORD_FINNM   her
2020/175 20201125 25.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 18.11.2020 NAV KARASJOK HELSENORD_FINNM   her
2020/900 20201125 25.11.2020 Inngående brev Avslag på erstatningssøknad NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HELSENORD_FINNM   her
2020/2416 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilsynssak - purring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2020/2701 20201125 25.11.2020 Inngående brev Avslutning av sak etter lokal avklaring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2020/2730 20201125 25.11.2020 Inngående brev Invitasjon til ansvarsgruppemøte Alta kommune, barneverntjenesten HELSENORD_FINNM   her
2020/3108 20201125 25.11.2020 Utgående brev Innspill til oppdragsdokument 2021 fra Finnmarkssykehuset HF HELSE NORD RHF HELSENORD_FINNM   her
2020/3331 20201125 25.11.2020 Inngående brev Svar på klage - ikke grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK HELSENORD_FINNM   her
2020/3358 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4298284799) ***** HELSENORD_FINNM   her