eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/6 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samhandlingsavvik - Alta kommune ALTA KOMMUNE   her
2019/769 20200117 17.01.2020 Inngående brev Felles foretaksmøte 05FEB2020 - forhåndsinformasjon VIKTIG HELSE NORD RHF   her
2020/228 20200117 17.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2019/5101 20200117 17.01.2020 Inngående brev Såkornmidler søknad Finnmarkssykehuset - Pedersen Kristin Jannicke   her
2020/204 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Døgnenheten Alta PHV, Klinikk Alta   her
2019/4727 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse fra klinisk sosionom VPP Kirkenes FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2020/208 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samtykkeerklæring - innhenting av helseopplysninger *****   her
2020/208 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samtykkeerklæring - innhenting av helseopplysninger *****   her
2020/219 20200117 17.01.2020 Inngående brev Sykepenger - melding om avslag NAV Alta   her
2020/63 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forespørsel journalopplysninger NORSK PASIENTSKADEERSTATNING   her
2019/1087 20200117 17.01.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Alta   her
2020/214 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forespørsel om journalopplysninger NORSK PASIENTSKADEERSTATNING   her
2020/216 20200117 17.01.2020 Inngående brev Feil i epikrise *****   her
2020/209 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forespørsel om journalkopi *****   her
2020/209 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forespørsel om journalkopi *****   her
2020/221 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Personal og organisasjon   her
2020/222 20200117 17.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes   her
2019/4900 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - LIS2 indremedisin - to faste stillinger og et svangerskaps vikariat - st. ref. (4165629124) *****   her
2020/107 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav ledsager - Vadsø kommune Vadsø kommune   her
2020/231 20200117 17.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Øre-nese-halsspesialister i Finnmark og Alta Alta kommune   her
2020/107 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav ledsager - Vadsø kommune Vadsø kommune   her
2020/107 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav ledsager - Vadsø kommune Vadsø kommune   her
2019/1835 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav rest 2019 - dialysetilbud i Lakselv Porsanger kommune   her
2020/232 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav Dialysen 2019 Vadsø kommune   her
2020/236 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rettslige rammer for forhandling av driftsavtale og finansieringsmodell mellom Helseforetakene i region og HN IKT UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF   her
2020/230 20200117 17.01.2020 Inngående brev Orientering om saksgang ved søknad om dispensasjon - Førerkortsak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/25 20200117 17.01.2020 Inngående brev Behov for intensivsykepleier vikarer sommer 2020 Uni-Care - Heidi Frank Eriksen   her
2019/3151 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar Pasient- og brukerombudet   her
2019/5093 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kartlegging av prosjekter for å redusere sykefravær og frafall, og arbeid med forebyggende arbeidsmiljø Kari Saastad   her
2020/4 20200116 16.01.2020 Inngående brev Application for a four month elective in surgery Sophia Strittmatter   her
2019/4632 20200116 16.01.2020 Inngående brev Referat/aksjonspunkter møte 10.01.2020 CHECKWARE AS   her
2019/4525 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tjenesteavtale fjerntilgang Alta kommune - Signert av begge parter HELSE NORD IKT HF   her
2019/5084 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende klage på faktura *****   her
2020/185 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i epikrise ADVOKATFIRMAET HAAGENSEN & BAKKELUND AS   her
2019/4608 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ønske om journalopplysninger NORSK PASIENTSKADEERSTATNING   her
2019/1087 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Alta   her
2019/3961 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Kirkenes   her
2019/3639 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Alta   her
2019/1087 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Alta   her
2020/229 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Hammerfest   her
2019/1948 20200116 16.01.2020 Inngående brev Anmodning om utskrift av journal ADVOKATFIRMAET HELLAND INGEBRIGTSEN DA   her
2020/187 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av journal PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK   her
2019/4022 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel om journalkopi *****   her
2020/189 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel om journalkopi *****   her
2020/190 20200116 16.01.2020 Inngående brev Legeerklæring etter forespørsel fra forsikingsselskap ved tegning FREMTIND LIVSFORSIKRING AS   her
2019/740 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avslag på erstatningssøknad NORSK PASIENTSKADEERSTATNING   her
2019/4992 20200116 16.01.2020 Inngående brev Påminnelse - forespørsel om helseopplysninger IF SKADEFORSIKRING NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK   her
2020/191 20200116 16.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Enhet medisinsk biokjemi og blodbank Klinikk Kirkenes   her
2020/192 20200116 16.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Enhet medisinsk biokjemi og blodbank Klinikk Kirkenes   her
2020/188 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende faktura *****   her