eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1343 20200402 02.04.2020 Inngående brev Prolongering av rammeavtale infusjon- og transfusjonsprodukter for Helse Nord Sykehusinnkjøp HF   her
2020/1501 20200402 02.04.2020 Inngående brev RETHOS fase 2 og 3 - endringer som følge av Koronapandemien Helse Nord RHF   her
2020/1502 20200402 02.04.2020 Inngående brev Varsel om force majeure fra Staples - forventet leveringssituasjon Sykehusinnkjøp HF   her
2020/1502 20200402 02.04.2020 Inngående brev Varsel om force majeure fra Staples Sykehusinnkjøp HF   her
2020/8 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samhandlingsavvik - Samhandling ME pasient Alta Kommune   her
2020/305 20200402 02.04.2020 Inngående brev Oversendelse – kartleggingsskjema - scenario respiratorkapasitet Helse Nord RHF   her
2020/1469 20200402 02.04.2020 Inngående brev 330 skvadron i SARS-Cov-2 pandemien-status 1. april 2020 Jens Wilhelm Klüver   her
2020/1121 20200402 02.04.2020 Inngående brev Informasjon om utsettelse av tilsyn med luftambulansetjenesten STATENS HELSETILSYN   her
2020/1170 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/Psykolog - st. ref. (4207543489) *****   her
2020/1170 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/Psykolog - st. ref. (4207543489) *****   her
2020/1170 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/Psykolog - st. ref. (4207543489) *****   her
2020/1170 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/Psykolog - st. ref. (4207543489) *****   her
2020/1503 20200402 02.04.2020 Inngående brev Stadfestelse av vedtak- hol. kap 9 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/1504 20200402 02.04.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Enhet kliniske servicefunksjoner Klinikk Kirkenes   her
2020/178 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet   her
2020/1505 20200402 02.04.2020 Inngående brev Poliklinisk epikrise - ikke forståelig språk for pasienten *****   her
2020/535 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utsatt svarfrist FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/4029 20200402 02.04.2020 Inngående brev Anmodning om innhenting av opplysninger (skannet dobbelt) BUFETAT   her
2019/4029 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innhenting av opplysninger BUFETAT   her
2020/1509 20200402 02.04.2020 Inngående brev Nivådelingen i handlingsplan for intensivmedisin - suspenderes i 6 måneder fra 15.april 2020 Helse Nord RHF   her
2020/1512 20200402 02.04.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Medisinteknisk øst   her
2020/1406 20200402 02.04.2020 Inngående brev Oppnevning av kontaktpersoner for registrering i Norsk Intensiv og pandemiregister Helse-Nord - Vonen Barthold   her
2020/1394 20200402 02.04.2020 Utgående brev Spesialistgruppe LIS MS - Oppnevning av representant postmottak@helse-nord.no   her
2020/1282 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på regional kontinuitetsplan personell Helse Nord RHF   her
2019/3470 20200402 02.04.2020 Utgående brev Høringsinnspill: Retningslinjer for reservasjon av tidsressurser når tolk brukes UNN-KVALUT-Sekretariat@unn.no   her
2020/1365 20200402 02.04.2020 Inngående brev 2020/1365-1 - Varsel om vedtak om irettesettelse Finnmarkssykehuset - FIN-Personvernombudet   her
2020/1389 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra DPS Tana, i medhold av lov om barneverntjenester 6-4. ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD BARNEVERN   her
2020/736 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på purring på svar - anmodning om lokal avklaring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1764 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bedre data inn - Utsettelser grunnet koronasituasjonen Helsedirektoratet   her
2020/848 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Overlege - st. ref. (4197851402) *****   her
2020/1406 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oppnevning av kontaktpersoner for registrering i Norsk Intensiv og pandemiregister Helse Nord RHF   her
2020/1185 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedrørende reaksjon på epikrise *****   her
2020/1186 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedrørende klagesak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/855 20200401 01.04.2020 Utgående brev Invitasjon til dialogmøter med fastleger Måsøy kommune m.fl.   her
2020/1454 20200401 01.04.2020 Inngående brev AVVIK-45749815.xlsx Finnmark Taxi AS   her
2020/1139 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4207000846) *****   her
2020/1140 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (4207549504) *****   her
2020/975 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/ Psykolog - st. ref. (4202023455) *****   her
2020/1139 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4207000846) *****   her
2020/658 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. (4191715448) *****   her
2020/975 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/ Psykolog - st. ref. (4202023455) *****   her
2020/975 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykologspesialist/ Psykolog - st. ref. (4202023455) *****   her
2020/755 20200401 01.04.2020 Inngående brev Avslutning av sak - melding om avvik - manglende tilgangsstyring i DIPS DATATILSYNET   her
2020/711 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak - Ettersendelse PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK   her
2020/1477 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oversendelse til rett instans - klage på Pasientreiser FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/1478 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på behandling PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK   her
2020/1479 20200401 01.04.2020 Inngående brev Anmodning om svar på røntgenundersøkelse Arbeidsmedisinsk Senter Tromsø AS   her
2019/4874 20200401 01.04.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Finnmarkssykehuset HF   her
2020/1097 20200401 01.04.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Sentralbord   her
2020/748 20200401 01.04.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn Klinikk Kirkenes   her