eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2445 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vurdering av tilbud fra SNLA Sykehusinnkjøp - Bjørn-Rikart Pedersen   her
2020/2444 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ny nasjonal avtale - finansielle revisjonstjenester Helse Nord RHF SYKEHUSINNKJØP HF   her
2019/972 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert avtale morsarkiv Finnmarkssykehuset HF Sykehusinnkjop - Maren Charlotte Rydning Bø   her
2020/100 20200630 30.06.2020 Inngående brev (NPRid:567436) Gjestepasientoppgjør avsetningsrapport. Helsedir - npr@helsedir.no   her
2020/100 20200630 30.06.2020 Inngående brev (NPRid:567436) Gjestepasientoppgjør fakturagrunnlag. Helsedir - npr@helsedir.no   her
2020/2436 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/2436 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/2435 20200630 30.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksepterte bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger NORSK HELSENETT SF   her
2020/2435 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signering av bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger (OBS. Inneholder informasjon som er unntatt offentligheten) NORSK HELSENETT SF   her
2020/2434 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert tjenesteavtale DIPS LAB - Finnmarkssykehuset - Helse Nord IKT HELSE NORD IKT HF   her
2020/7 20200630 30.06.2020 Inngående brev Samhandlingsavvik - Deanu gielda / Tana kommune DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   her
2019/770 20200630 30.06.2020 Inngående brev Møteplan 2021 - styret i Helse Nord RHF, informasjon HELSE NORD RHF   her
2020/417 20200630 30.06.2020 Inngående brev Etablering av en midlertidig luftambulansebase ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE   her
2020/417 20200630 30.06.2020 Inngående brev Etablering av en midlertidig luftambulansebase ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE   her
2020/2394 20200630 30.06.2020 Inngående brev E-post utveksling om DIFA-avtale HELSE NORD RHF   her
2020/2397 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avtale DNB Bedriftskort - ***** ***** ***** DNB BANK ASA   her
2020/2381 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på Klage - Manglende innkalling *****   her
2020/2332 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar - oppdatering NAV GRÜNERLØKKA SOSIALTJENESTE   her
2020/2332 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar - Oppdatering NAV GRÜNERLØKKA SOSIALTJENESTE   her
2020/2351 20200630 30.06.2020 Utgående brev Øye avdelingen *****   her
2020/2331 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar til smittevern ved fosterskanning *****   her
2020/2110 20200630 30.06.2020 Utgående brev Spørsmål om boliger i Tana helga.pedersen@tana.kommune.no   her
2020/2110 20200630 30.06.2020 Utgående brev Uttalelse fra Tana kommune - Ber Finnmarksykehuset beholde boligmassen i Tana DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   her
2020/2221 20200630 30.06.2020 Inngående brev Svar på henvendelse - ikke grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/2438 20200630 30.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Enhet BUP Kirkenes, Klinikk Kirkenes   her
2020/2440 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/2441 20200630 30.06.2020 Inngående brev Innhenting av journalopplysninger Lege Gunnar Johannessen   her
2020/2441 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på innhenting av journalopplysninger Lege Gunnar Johannessen   her
2020/2442 20200630 30.06.2020 Inngående brev Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid – Finnmarkssykehuset HF, Drift og vedlikehold Vest Arbeidstilsynet   her
2020/2443 20200630 30.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Avdeling for ReHabilitering Klinikk Kirkenes   her
2020/2428 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversender klage til rett instans FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/2430 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ber om oppdatert journal TRYG FORSIKRING   her
2020/2432 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse Finnmark politidistrikt   her
2020/2445 20200630 30.06.2020 Inngående brev Etablering av en midlertidig luftambulansebase ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE   her
2020/2445 20200630 30.06.2020 Inngående brev Etablering av en midlertidig luftambulansebase ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE   her
2020/2445 20200630 30.06.2020 Inngående brev Etablering av en midlertidig luftambulansebase ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE   her
2020/417 20200630 30.06.2020 Utgående brev SvarEtablering av en midlertidig luftambulansebase ved Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE   her
2020/247 20200630 30.06.2020 Inngående brev Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning forsikrede Fremtid livsforsikring AS   her
2020/247 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på anmodning om medisinske opplysninger NAV Alta   her
2020/48 20200630 30.06.2020 Utgående brev Protokoll fra styremøte i Finnmarkssykehuset HF 24. juni 2020 Gudrun Rollefsen m.fl.   her
2020/827 20200630 30.06.2020 Inngående brev Krav om tilbakebetaling etter ikke benyttet time Pasient- og brukerombudet   her
2019/972 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tildelingsbrev for anskaffelse morsarkiv Sykehusinnkjøp - Maren Charlotte Rydning Bø   her
2019/1380 20200630 30.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om finansiering av HelseIArbeid i Finnmarkssykehuset HF HELSE NORD RHF   her
2019/3100 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad *****   her
2019/3387 20200630 30.06.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for LJ 69927 Statens vegvesen   her
2020/1739 20200630 30.06.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Hammerfest   her
2020/1771 20200630 30.06.2020 Inngående brev Regionalt koordineringsmøte i Helse Nord 18052020 og 25052020 kl 1400 - oppsummering HELSE NORD RHF   her
2020/2425 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sak 34971313 fra Finnmarkssykehuset HF med ref nr :4747514 *****   her
2020/2419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Nasjonal rammeavtale - Pacemaker og ICD SYKEHUSINNKJØP HF   her
2020/2418 20200629 29.06.2020 Inngående brev Nasjonal rammeavtale - Utstyr for lymfødembehandling (kompresjonsplagg) SYKEHUSINNKJØP HF   her