eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2380 20190621 21.06.2019 Inngående brev Reviderte anbefalinger for LIS 1907 onkologi Sykehusinnkjøp HF   her
2019/2169 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tilbud for barnediabetesregisteret - avtale til signering Bølgen Martin   her
2019/1752 20190621 21.06.2019 Inngående brev purring på svar - klage på faktura - utskrivningsklare pasienter DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   her
2019/2152 20190621 21.06.2019 Inngående brev Oversikt over §3-3 meldinger til meldeordningen Helse Nord RHF   her
2019/2790 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Helse- og omsorgsdepartementet   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1553 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Overlege innen radiologi - Klinikk Alta - st. ref. (4053206562) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling - st. ref. (4075019142) *****   her
2019/1986 20190621 21.06.2019 Utgående brev Offentlig søkerliste Medisinske leger Kirkenes   her
2019/2789 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke LJ52735 STATENS VEGVESEN   her
2019/2778 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om ettergivelse av gjeld *****   her
2019/2317 20190621 21.06.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV SØR-VARANGER   her
2019/2317 20190621 21.06.2019 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV SØR-VARANGER   her
2019/2317 20190621 21.06.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte Nav Sør-Varanger   her
2019/2744 20190621 21.06.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV HAMMERFEST   her
2019/2780 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vedrørende pasient GATEJURISTEN I TROMSØ   her
2019/2781 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet HOD   her
2019/2782 20190621 21.06.2019 Inngående brev Faktura som er betalt. *****   her
2019/2662 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på anmodning om lege uttalelse Finnmark politidistrikt   her
2019/2492 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger Nordkyn Barneverntjeneste   her
2019/2597 20190621 21.06.2019 Utgående brev Utlevering av journal FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2019/2641 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar med   pasientjournal FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2019/2646 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar med kopi av journal TRYG FORSIKRING   her
2019/2638 20190621 21.06.2019 Utgående brev Videresendelse av orientering fra Statens Helsetilsyn *****   her
2019/728 20190621 21.06.2019 Utgående brev Innkalling og sakspapirer styremøte i Finnmarkssykehuset HF 21. juni 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl.   her
2019/2677 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar *****   her
2019/702 20190620 20.06.2019 Inngående brev LIste over søkere til direktørstillingen ved Sámi Klnihkka NRK Sapmi   her
2019/2741 20190620 20.06.2019 Inngående brev Klage på manglende helsehjelp og oppførsel Pasient- og brukerombudet   her
2019/2741 20190620 20.06.2019 Inngående brev Klage på manglende helsehjelp og oppførsel ved gynekologisk undersøkelse Pasient- og brukerombudet   her
2019/2743 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oversendelse - lokal avklaring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1601 20190620 20.06.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV SØR-VARANGER   her
2019/2744 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV HAMMERFEST   her
2019/2745 20190620 20.06.2019 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2019/2747 20190620 20.06.2019 Inngående brev Har du kommentarer til den sakkyndige vurderingen NORSK PASIENTSKADEERSTATNING   her
2019/2754 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tilsynssak - anmodning om opplysninger og uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1625 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kopi av journal Pasient- og brukerombudet   her
2019/2755 20190620 20.06.2019 Inngående brev Haster anmodning om helseopplysninger ADVOKAT ANNELI BENDIKSEN AS   her
2019/2756 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forespørsel om journalkopi *****   her
2019/2757 20190620 20.06.2019 Inngående brev Begjæring om utlevering av sporprøver FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2019/2762 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere HELSEDIREKTORATET   her
2019/2763 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv Helse- og omsorgsdepartementet   her