Postliste http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/ ephinnsyn.helsenord.no Endringer i Hstat/ nasjonale rammeavtaler http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11153?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Aina Birgitte Joki | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 3653/2021 | Juridisk enhet Vikartjenester helsepersonell - Grensekontroll - OPPDATERT http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11138?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Bergljot Mikkelsen | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 3638/2021 | Juridisk enhet Ny nasjonal rammeavtale - Reisebyråtjenester - tjenestereiser http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11098?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Bergljot Mikkelsen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 3598/2021 | Juridisk enhet Informasjon om leveringsproblemer Insulinpumpeavtalen - mottakere til Freestyle Libre 2 - Abbot Norge http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11092?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Merethe Gærnæ | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 3592/2021 | Juridisk enhet Nasjonale rammeavtaler - prolongering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11078?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Bergljot Mikkelsen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 3578/2021 | Juridisk enhet Vikartjenester helsepersonell - grensekontroll http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11077?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Bergljot Mikkelsen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 3577/2021 | Juridisk enhet Vikartjenester helsepersonell - informasjon om innreise http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11046?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Bergljot Mikkelsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 3546/2021 | Juridisk enhet Vikartjenester - Informasjon til helseforetak og leverandører http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10997?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Beredskap Vikar | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 3497/2021 | Juridisk enhet Vikartjenester helsepersonell - sykepleiertjenester - prolongering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10837?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjop - Bergljot Mikkelsen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 3337/2021 | Juridisk enhet Forespørsel om aksept for kostnad for programvare FileViewer http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12287?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 4785/2021 | Avdeling for kunde og service Forespørsel om aksept for kostnad for programvare FileViewer http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11650?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF m.fl. | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 4150/2021 | Avdeling for kunde og service Helse Nord IKT: Spørsmål knyttet til programvarelisenser http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11501?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Hilde Dragset | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 4001/2021 | Avdeling for kunde og service Notification of partner association request http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11499?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Microsoft Partner Center | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 3999/2021 | Avdeling for kunde og service Notification of partner association request http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11498?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Microsoft Partner Center | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 3998/2021 | Avdeling for kunde og service En siste signatur http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10833?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Hilde Dragset | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 3332/2021 | Avdeling for kunde og service Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12194?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Ovesen Lindberg | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 4694/2021 | Økonomi Avtale om disponering av mobiltelefon http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12050?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 4550/2021 | Nettverk Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12038?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Ovesen Lindberg | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 4538/2021 | Nettverk Offentlig søkerliste http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12078?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Applikasjonstjenester | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 4578/2021 | Applikasjonstjenester Tilbud - konsulent Drift- og sikkerhetssenter http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11956?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 4456/2021 | Drift og sikkerhetssenter Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12142?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aleksandra Pedersen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 4642/2021 | Økonomi Tilbudsbrev - ***** ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11837?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 4337/2021 | Klinikkstøtte Melding fra leverandør - Re: Re: oppstart Ole Christian http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11695?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cgi Norge AS | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 4195/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Offentlig søkerliste http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11479?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Infrastruktur og plattform | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 3979/2021 | Infrastruktur og plattform Signert : Disponering av mobiltelefon Helse Nord IKT http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12122?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Magnus Sandvik | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 4622/2021 | Økonomi Signert : Tilbudsbrev http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11717?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 4217/2021 | Klinisk samhandling Melding til leverandør - Re: oppstart Ole Christian http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11694?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cgi Norge AS | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 4194/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11218?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3718/2021 | Infrastruktur og plattform Teams Community som tjeneste fra Uninett http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12033?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uninett Servicesenter | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 4533/2021 | HR og administrasjon Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12123?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aleksandra Pedersen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 4623/2021 | HR og administrasjon Tilbudsbrev ***** ***** ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11682?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 4182/2021 | Klinisk samhandling Melding fra leverandør - oppstart Ole Christian http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11692?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cgi Norge AS | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 4192/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11217?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3717/2021 | Infrastruktur og plattform Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12106?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Andre Johnsen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 4606/2021 | Økonomi Invitasjon til kurset Innføring i dokumentasjonsforvaltning for offentlige virksomheter http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12025?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Arkivråd | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 4525/2021 | HR og administrasjon Melding til leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11648?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 4148/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11216?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3716/2021 | Infrastruktur og plattform Signert : Tilbudsbrev http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10992?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 3492/2021 | Klinisk samhandling IBM | Helse Nord IKT | PA-Agreement termination http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12259?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: IBM | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 4757/2021 | Applikasjonstjenester Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12089?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Moxness Sandnes | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 4589/2021 | Økonomi Informasjon om regional covid senfølgeklinikk ved UNN http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11953?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: postmottak@unn.no | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 4453/2021 | HR og administrasjon Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11647?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 4147/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11215?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3715/2021 | Infrastruktur og plattform Tilbudsbrev ***** ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10991?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 3491/2021 | Klinisk samhandling Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12086?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Moxness Sandnes | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 4586/2021 | HR og administrasjon Søk stipend! Vi minner om søknadsfristen 7. september, Norsk Arkivråds stipendordning http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11904?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Arkivråd | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 4404/2021 | HR og administrasjon IBM | Helse Nord IKT | PA-Agreement termination http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11739?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: IBM | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 4239/2021 | Applikasjonstjenester Melding til leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11644?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 4144/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11214?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3714/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10969?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3469/2021 | Applikasjonstjenester Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12077?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel Berglund | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 4577/2021 | Økonomi Stoppade mail pga osäkra domäner http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11886?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Baxter - Kundeservice NO | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 4386/2021 | HR og administrasjon Signert kontrakt - Cgi Norge AS signing http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11643?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cgi Norge AS | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 4143/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Bekreftelse på løsning på leietvisten fra Kræmer Eiendom AS [KLUGE-LEGAL.FID115466] [SANDS-MATTERS.FID685472] http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11374?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kramer - Kent Morten Øvre | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 3874/2021 | Juridisk enhet IBM | Helse Nord IKT | PA-Agreement termination http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11276?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fi Ibm - Sane Torniainen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 3776/2021 | Klinikkstøtte Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11213?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3713/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10968?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3468/2021 | Applikasjonstjenester Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/12031?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriel Berglund | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 4531/2021 | Database Aspit -Informasjon vedrørende phishing e-post. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11885?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aspit Sndr - Aspit Support | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 4385/2021 | HR og administrasjon Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11642?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 4142/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring HN IKT - Kræmer - Forslag til løsning [KLUGE-LEGAL.FID115466] http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11373?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kluge - Torkjel Valland / Kluge | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 3873/2021 | Juridisk enhet IBM | Helse Nord IKT | PA-Agreement termination http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11221?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fi Ibm - Sane Torniainen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3721/2021 | Klinikkstøtte Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11212?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3712/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10967?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3467/2021 | Applikasjonstjenester Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11908?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Karlsen | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 4408/2021 | Økonomi VARSEL OM FORSINKELSE FOR ASYNKRONE TJENESTER OG USTABILITET FOR SYNKRONE TJENESTER I PRODUKSJON SØNDAG 22.08.2021 KL. 14:00 - SØNDAG 22.08.2021 KL. 19:00 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11741?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - (PK) NAV IT Applikasjonsplattformer Driftsrutiner Driftsmeldinger | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 4241/2021 | HR og administrasjon Melding til leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11641?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 4141/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11211?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3711/2021 | Infrastruktur og plattform IBM | Helse Nord IKT | PA-Agreement termination http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11154?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: IBM | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 3654/2021 | Klinikkstøtte Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10966?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3466/2021 | Applikasjonstjenester Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11811?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind La Puebla Larsen | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 4311/2021 | Økonomi Invitasjon til kurs i prosessanalyse for dokumentasjonsforvaltning http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11740?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Arkivråd | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 4240/2021 | HR og administrasjon Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11593?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 4093/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Mottilbud til Kræmer Eiendom AS [SANDS-MATTERS.FID685472] [KLUGE-LEGAL.FID115466] http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11371?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kluge - Torkjel Valland / Kluge | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 3871/2021 | Juridisk enhet Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11210?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3710/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10965?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3465/2021 | Applikasjonstjenester Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11809?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind La Puebla Larsen | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 4309/2021 | Virksomhetsstøtte Feil i påmeldingsskjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11732?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Christine Emilie Hesla (Innleid) | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 4232/2021 | HR og administrasjon Melding til leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11592?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 4092/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Orientering fra Kluge om justert tilbud fra Sands til vurdering[SANDS-MATTERS.FID685472] [KLUGE-LEGAL.FID115466] http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11370?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kluge - Torkjel Valland / Kluge | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 3870/2021 | Juridisk enhet Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11209?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3709/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10964?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3464/2021 | Applikasjonstjenester Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11807?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Dyrnes Hansen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 4307/2021 | Økonomi Pårørendekonferansen 2021 «Bærekraft – kraft til å bære?» http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11666?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Parorendesenteret - Info Pårørendesenteret | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 4166/2021 | HR og administrasjon Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11591?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 4091/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Kræmer/HN IKT - diskusjon med rådgiver om endring i opprinnelig tilbud [SANDS-MATTERS.FID685472] [KLUGE-LEGAL.FID115466] http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11368?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kluge - Torkjel Valland / Kluge | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 3868/2021 | Juridisk enhet Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11208?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3708/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10963?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3463/2021 | Applikasjonstjenester Kontrakt - Prosjektleder og arkitekt MS365 - MoDI - Skybasert kontorstøtte, Helse Nord IKT (Sak 2021/284) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11568?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cgi Norge AS | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 4068/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11750?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Dyrnes Hansen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 4250/2021 | Klinisk samhandling Bli med på EHiN 2021! http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11606?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Houge | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 4106/2021 | HR og administrasjon Aksepterer revidert tilbud http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11388?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 3888/2021 | Prosjektledelse Kræmer/HN IKT - mulig forlik [SANDS-MATTERS.FID685472] [KLUGE-LEGAL.FID115466] http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11366?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kluge - Torkjel Valland / Kluge | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 3866/2021 | Juridisk enhet Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11207?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3707/2021 | Infrastruktur og plattform Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4396230206) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/10962?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2021 | RegistryNumber: 3462/2021 | Applikasjonstjenester Signert : Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11664?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Karlsen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 4164/2021 | Økonomi Terminal offline http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11451?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak UNN (post@unn.no) | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 3951/2021 | HR og administrasjon Vedrørende tilbud http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11387?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 3887/2021 | Prosjektledelse Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Re: skjema http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11295?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 3795/2021 | Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring Søknad og CV - Konsulent/ seniorkonsulent - st. ref. (4399230998) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/Details/11206?sourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 3706/2021 | Infrastruktur og plattform