Postliste RSS fra ephinnsyn.helsenord.no. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/ Rss fra ephinnsyn.helsenord.no Filtrering: Tittel: Signert kontrakt - TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) signing Avs/Mot: TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12314?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4812/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Signert kontrakt - Netsense AS signing Avs/Mot: Netsense AS http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12313?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Netsense AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4811/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Signert kontrakt - Bouvet Norge AS (hovedenhet) signing Avs/Mot: Bouvet Norge AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12312?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bouvet Norge AS (hovedenhet) | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4810/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Signert kontrakt - Metier OEC AS (hovedenhet) signing Avs/Mot: Metier OEC AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12309?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Metier OEC AS (hovedenhet) | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4807/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Signert kontrakt - TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) signing Avs/Mot: TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12310?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4808/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Signert kontrakt - Bouvet Norge AS (hovedenhet) signing Avs/Mot: Bouvet Norge AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12311?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bouvet Norge AS (hovedenhet) | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4809/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: Klinikkstøtte http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12315?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klinikkstøtte | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 4813/2021 | Avdeling: Stab | Tittel: Forespørsel om aksept for kostnad for programvare FileViewer Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12287?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGELANDSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4785/2021 | Avdeling: Avdeling for kunde og service | Tittel: Avtale om disponering av mobiltelefon - til signering Avs/Mot: Johannes Ovesen Lindberg http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12038?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Ovesen Lindberg | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4538/2021 | Avdeling: Nettverk | Tittel: Ian Ilmork og Piotr Avs/Mot: Atea - Tor Inge Øvergaard http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12284?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Tor Inge Øvergaard | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4782/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Rune Dysjeland Avs/Mot: Metieroec - Silje Østmoen Krafft http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12215?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Metieroec - Silje Østmoen Krafft | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4715/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Rune Kvale og Torgeir Schjerven Avs/Mot: Eworkgroup - Stine Karlsvik http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12211?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eworkgroup - Stine Karlsvik | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4711/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Forlengelse av avtale om konsulentbistand - Bekreftelse Avs/Mot: No Ey - Martin Schönbeck http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12282?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: No Ey - Martin Schönbeck | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4780/2021 | Avdeling: Juridisk enhet | Tittel: Melding til leverandør - Vedr. tildeling Avs/Mot: ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12298?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4796/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Tildeling - HIS 2 - Tilgangsstyring: Konsulentbistand - Innføring av IAM hos Helse Nord, Helse Nord IKT (Sak 2021/498) NY UTLYSNING Avs/Mot: TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12297?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: TIETOEVRY NORWAY AS (hovedenhet) | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4795/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Tildeling - HIS 2 - Tilgangsstyring: Konsulentbistand - Innføring av IAM hos Helse Nord, Helse Nord IKT (Sak 2021/498) NY UTLYSNING Avs/Mot: Capgemini Norge AS (hovedenhet) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12296?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Capgemini Norge AS (hovedenhet) | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4794/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Tildeling - HIS 2 - Tilgangsstyring: Konsulentbistand - Innføring av IAM hos Helse Nord, Helse Nord IKT (Sak 2021/498) NY UTLYSNING Avs/Mot: Ework Group Norway AS http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12295?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ework Group Norway AS | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4793/2021 | Avdeling: Seksjon for portefølje- og arkitekturstyring | Tittel: Mellomfinansiering prosjektene Telekom og skybasert kontorstøtte Avs/Mot: Helse Nord RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12210?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4710/2021 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Tjenesteavtale Autocad NLSH Avs/Mot: Hnikt - Jonny Jakobsen (Jira) m.fl. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12219?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hnikt - Jonny Jakobsen (Jira) m.fl. | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4719/2021 | Avdeling: Seksjon for kundeoppfølging | Tittel: Forslag om finansiering av spesialressurs HN IKT Avs/Mot: SYKEHUSINNKJØP HF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12229?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYKEHUSINNKJØP HF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4729/2021 | Avdeling: Juridisk enhet | Tittel: Søknad om godkjenning og finansiering av fremtidig arbeidsflate VDI - fase 2 Avs/Mot: Helse Nord RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12203?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4703/2021 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Tilbud - Fjernaksessløsning for GE Healthcare Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12212?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4712/2021 | Avdeling: Seksjon for kundeoppfølging | Tittel: Søknad om godkjenning og finansiering av prosjektet Telekom Avs/Mot: Helse Nord RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12202?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4702/2021 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Tjenesteavtale - Elekta Oncentra Brachy - UNN - Signert av begge parter Avs/Mot: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12150?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4650/2021 | Avdeling: Seksjon for kundeoppfølging | Tittel: Om reservasjon 7.september. Skal vi ha den annen dag? Avs/Mot: Fjellheisen - Booking Fjellheisen http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12217?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellheisen - Booking Fjellheisen | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4717/2021 | Avdeling: Stab | Tittel: Møte i Regionalt brukerutvalg 14092021 Protokoll Avs/Mot: HELSE NORD RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12288?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4786/2021 | Avdeling: Prosjektledelse | Tittel: Møte i Regionalt brukerutvalg 14092021, ettersending av RBU-sak 92B–2021 Eventuelt - Digital hjemmeoppfølging Avs/Mot: HELSE NORD RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12266?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4764/2021 | Avdeling: Prosjektledelse | Tittel: Fristbrudd, ventetid, økonomi - innspill vedrørende styrevedtak 102-2021 Avs/Mot: HELSE NORD RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12237?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4737/2021 | Avdeling: Stab | Tittel: Kan vi legge ut nyheter/pressemeldinger fra dere i 1 måned på nyhetsrommet.no Avs/Mot: post@nyhetsrommet.no http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12231?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@nyhetsrommet.no | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4731/2021 | Avdeling: Stab | Tittel: Møte i Regionalt brukerutvalg 14092021, ettersending av sak 92-2021 Avs/Mot: HELSE NORD RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-IKT/RegistryEntry/DocumentDetails/12182?SourceDatabase=HELSENORD_IKT Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 16.09.2021 | Journalnr: 4682/2021 | Avdeling: Prosjektledelse |