1 Kompetanse- og ressursbehov Helse Nord IKT Åpne dokument