1 Forbedringsundersøkelsen 2021 Helse Nord IKT - resultat Åpne dokument
2 ForBedring 2021 - foretaksrapport HN IKT Åpne dokument
3 ForBedring 2021 - HNIKT Leder Åpne dokument
4 ForBedring 2021 - HNIKT Medarbeider Åpne dokument