1 Høringsinnspill, strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 Åpne dokument
2 Høringsbrev Åpne dokument
3 Forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-2025_høringsutkast 26.02.2021 Åpne dokument