1 Godkjenning av protokoll fra styrem√łte 22. april 2021 Åpne dokument
2 Utkast til protokoll fra styrem√łte HN IKT 22.04.2021 med endringer Åpne dokument