1 Godkjenning av innkalling og saksliste Åpne dokument