eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret Helse Nord IKT HF Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 07 20201007 07.10.2020 08.30 Tromsø Kræmer Brygge, Stakkevollvegen 35 Styret Helse Nord IKT HF
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 STY632020 STY 63/2020 Referatsaker til styremøte 7. oktober 2020 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet HELSENORD_IKT
0 STY552020 STY 55/2020 Orienteringssaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY562020 STY 56/2020 Virksomhetsrapport pr august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY572020 STY 57/2020 2. Tertialrapport Helse Nord IKT 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY542020 STY 54/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. september 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY532020 STY 53/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY582020 STY 58/2020 Status informasjonssikkerhet - Helse Nord IKT Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet HELSENORD_IKT
0 STY622020 STY 62/2020 Organisasjonsutvikling, Helse Nord IKT Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet HELSENORD_IKT
0 STY592020 STY 59/2020 Beslutning om gjennomføring av leveranser knyttet til «Fremtidig Arbeidsflate» og «Telekom» - oppfølging av sak 007-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY612020 STY 61/2020 Prosjekt Sikkerhetsmonitorering og analyse (HIS/SMA) – avtale om leveranse av SOC-tjenester, oppstart planlegging av fase 2 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet HELSENORD_IKT
0 STY602020 STY 60/2020 Status etablering av disaster recovery (DSDR) løsning for Helse Nord – oppfølging av styresak 30-2019 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet HELSENORD_IKT
0 STY642020 STY 64/2020 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll HELSENORD_IKT