eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret Helse Nord IKT HF Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 02 20210602 02.06.2021 10.00 Virtuelt møte / Microsoft Teams Virtuelt møte gr. Corona-pandemi Styret Helse Nord IKT HF
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 STY482021 STY 48/2021 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY392021 STY 39/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY402021 STY 40/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY432021 STY 43/2021 Tertialrapport 1.tertial 2021 Helse Nord IKT HF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY412021 STY 41/2021 Orienteringssaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY442021 STY 44/2021 Foretaksmøte 20. mai 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY422021 STY 42/2021 Virksomhetsrapport per april 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY462021 STY 46/2021 Oppdragsdokument 2021 - Avklaringsbehov fra Helse Nord RHF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY472021 STY 47/2021 Referatsaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HELSENORD_IKT
0 STY452021 STY 45/2021 Status, informasjonssikkerhetsarbeid i Helse Nord IKT Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet HELSENORD_IKT