eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/512 20210719 19.07.2021 Inngående brev Melding fra leverandør - Jørn Grotnes Netsense AS HELSENORD_IKT   her
2021/445 20210716 16.07.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Digital arbeidsflate HELSENORD_IKT   her
2021/444 20210715 15.07.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kliniske systemer HELSENORD_IKT   her
2021/351 20210715 15.07.2021 Utgående brev Offentlig søkerliste Infrastruktur og plattform HELSENORD_IKT   her
2021/439 20210712 12.07.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Drifts- og overvåkningssenter HELSENORD_IKT   her
2021/436 20210709 09.07.2021 Inngående brev Tildelingsbrev Teknologiforum - FMK Helse-Nord - Sørensen Marianne HELSENORD_IKT   her
2021/436 20210709 09.07.2021 Inngående brev Tildelingsbrev fra FMK til HN IKT 2021 Br.variabelkatalog. metadatatj. Open QReg Helse-Nord - Sørensen Marianne HELSENORD_IKT   her
2021/436 20210709 09.07.2021 Inngående brev Tildelingsbrev fra FMK til HN IKT 2021 Br. innsynstj. Open QReg Helse-Nord - Sørensen Marianne HELSENORD_IKT   her
2021/275 20210709 09.07.2021 Inngående brev Terminal offline Postmottak UNN (post@unn.no) HELSENORD_IKT   her
2021/275 20210709 09.07.2021 Inngående brev Infrastruktur i tunnelsystmet på Tromsøya Tffk - Eirin Fjærtoft HELSENORD_IKT   her
2021/275 20210709 09.07.2021 Inngående brev Orientering til arbeidsgiver: En av dine ansatte er innkalt til tjeneste i Forsvaret Forsvaret HELSENORD_IKT   her
2021/426 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tjenesteavtale til signering - Checkware HN - UNN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_IKT   her
2021/189 20210709 09.07.2021 Inngående brev Forslag om finansering av spesialressurs HNIKT Sykehusinnkjop - Runar Aksnes Rushfeldt HELSENORD_IKT   her
2021/189 20210709 09.07.2021 Inngående brev Notat om ressursbruk Hnikt - Thomas Nordtømme HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Referat fra Strategisk Innkjøpsforum Helse Nord 26.11.2020 Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Strategisk Innkjøpsforum Helse Nord - Agenda og saksgrunnlag til møtet 19.02.2021 Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Strategisk Innkjøpsforum Helse Nord - Agenda og saksgrunnlag til møtet 19.02.2021 Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Referat fra Strategisk Innkjøpsforum Helse Nord 19. februar 2021 kl. 1400-1600 Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Presentasjon fra divisjon legemidler Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Agenda og saksgrunnlag til Strategisk Innkjøpsforum Helse Nord 02.06.2021 Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/434 20210709 09.07.2021 Inngående brev Referat fra strategisk innkjøpsforum Helse Nord 02.06.2021 Sykehusinnkjop - Jonny Karstein Leander Jensen HELSENORD_IKT   her
2021/247 20210709 09.07.2021 Inngående brev Takker til tilbud om stilling som prosjektleder i Helse Nord IKT ***** HELSENORD_IKT   her
2021/436 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tildelingsbrev fra FMK til HN IKT 2021 Br.variabelkatalog. metadatatj. Open QReg Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2021/426 20210709 09.07.2021 Inngående brev Vedrørende signering - Checkware HN - UNN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HELSENORD_IKT   her
2021/437 20210709 09.07.2021 Inngående brev Fordeling av forsknings- og innovasjonsmidler for 2021 HELSE NORD RHF HELSENORD_IKT   her
2021/100 20210709 09.07.2021 Inngående brev Longyearbyen Sykehus Helsestasjonen - Tjenestebasert adressering (TBA) Thorstad Marianne Westby HELSENORD_IKT   her
2021/100 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kommunikasjon fra Bluegarden til Elements Alexander Fjellandsbø Uglehus HELSENORD_IKT   her
2021/100 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kommunikasjon fra Bluegarden til Elements Alexander Fjellandsbø Uglehus HELSENORD_IKT   her
2021/409 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kostnadssted for Auditbase UNN (Gamle Noah servere - Harstad og Narvik) Unn - Fuhr Torgrim HELSENORD_IKT   her
2020/583 20210709 09.07.2021 Utgående brev Høring utkast til regional beredskapsplan IKT- Hendelser Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)<RHF-Postmottak@helse-nord.no> HELSENORD_IKT   her
2021/416 20210709 09.07.2021 Utgående brev Hendelsesrapport DNS HN, nettverksutfall 4.5 og 16.6.2021 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF m.fl. HELSENORD_IKT   her
2021/247 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilbud fast stilling ***** HELSENORD_IKT   her
2021/247 20210709 09.07.2021 Utgående brev Vedrørende tilbud ***** HELSENORD_IKT   her
2021/247 20210709 09.07.2021 Inngående brev Aksepterer revidert tilbud ***** HELSENORD_IKT   her
2021/275 20210708 08.07.2021 Inngående brev Orientering til arbeidsgiver: En av dine ansatte er innkalt til tjeneste i Forsvaret Forsvaret HELSENORD_IKT   her
2021/275 20210708 08.07.2021 Inngående brev Orientering til arbeidsgiver: En av dine ansatte er innkalt til tjeneste i Forsvaret Forsvaret HELSENORD_IKT   her
2021/335 20210708 08.07.2021 Inngående brev Arkivtjenester, prosjektmøte Helse-Vest-Innkjop - Tran, Khiem Duc HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Agende og saksgrunnlag til møtet i Styringsgruppen for Innkjøp 2023, 10. september Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Referat og innkalling til møte i styringsgruppen for innkjøpsstrategien den 26.11. Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Referat og innkalling til møte i styringsgruppen for innkjøpsstrategien den 26.11. Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Møteplan 2021 - Styringsgruppa for Innkjøp 2023 og Strategisk innkjøpsforum Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Til dagens møte Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Møte Innkjøp 2023 - Saksdokumenter til møtet fredag 19.2. Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Oppfølging SG møte #1-21 Innkjøp 2023 Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Referat fra møte i Styringsgruppen for Innkjøp 2023 - 26. mars 2021 Helse-Nord - Thorbjørnsen Ørnulf HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Innkalling, agenda og sakspapirer møte 2. juni 2021 Ørnulf Thorbjørnsen HELSENORD_IKT   her
2021/83 20210708 08.07.2021 Inngående brev Aksept - endring av supportkontrakt for CMS Hnikt - Ragnhild Mellem Arnesen HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Agenda Styringsgruppe # 3-19 "Innkjøp 2021" Helse-Nord - Sætermo Rune HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Referat Styringsgruppe # 3-19 "Innkjøp 2021" Helse-Nord - Sætermo Rune HELSENORD_IKT   her
2021/433 20210708 08.07.2021 Inngående brev Agenda Styringsgruppe # 3-19 "Innkjøp 2021" Helse-Nord - Sætermo Rune HELSENORD_IKT   her