eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/224 20200522 22.05.2020 Inngående brev Aksept til avtale - tilkobling til NSMs varslingssystem for digital infrastruktur ( VDI ) Sykehusapotek-Nord   her
2020/12 20200522 22.05.2020 Inngående brev Nasjonal avtale - Endring uke 21 - Samlefil Sykehusinnkjøp   her
2020/12 20200522 22.05.2020 Inngående brev Nasjonal avtale - Endring uke 21 - Mobiltelefoner og nettbrett Sykehusinnkjøp   her
2020/12 20200522 22.05.2020 Inngående brev Nasjonal avtale - Endring uke 21 - IT-tilbehør og monitorer Sykehusinnkjøp   her
2020/224 20200522 22.05.2020 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte VDI 050520 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet   her
2020/224 20200522 22.05.2020 Inngående brev Referat fra teknisk møte VDI Nasjonal Sikkerhetsmyndighet   her
2019/456 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forespørsel om internrevisjonens deltagelse i ledermøte 2020 Helse Nord RHF   her
2020/225 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anmodning om oppnevnelse av fagressurs til anskaffelsesprosjekt - enkle ultralydapparat Sykehusinnkjøp   her
2020/221 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttalelse til tilbud med avtaleforslag og beskrivelse av tjeneste Helgelandssykehuset   her
2020/221 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept tilbud med avtaleforslag og beskrivelse av tjeneste Helgelandssykehuset   her
2020/221 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse av aksept tilbud med avtaleforslag og beskrivelse av tjeneste Helgelandssykehuset m.fl.   her
2020/223 20200519 19.05.2020 Inngående brev Purring tertialrapport 1 - Oppdragsdokument 2020 Helse-Nord RHF   her
2020/223 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding til purring Helse Nord RHF   her
2020/221 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbud med avtaleforslag og beskrivelse av tjeneste - tjenesteavtale Philips remote service Helgelandssykehuset   her
2020/221 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon tilbud med avtaleforslag og beskrivelse av tjeneste Helgelandssykehuset   her
2020/221 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på retting - tilbud avtaleforslag og beskrivelse av tjeneste Helgelandssykehuset m.fl.   her
2020/223 20200519 19.05.2020 Utgående brev 1.Tertialrapport 2020 Helse Nord IKT Helse Nord RHF   her
2020/161 20200518 18.05.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Helse Nord IKT HF   her
2020/165 20200518 18.05.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Applikasjonsdrift   her
2020/163 20200518 18.05.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Brukerstøtte   her
2020/12 20200515 15.05.2020 Inngående brev Nasjonal avtale - Endring uke 20 - Samlefil Sykehusinnkjøp   her
2020/28 20200515 15.05.2020 Inngående brev Referat direktørmøte Helse Nord 140520 Helse-Nord RHF   her
2020/12 20200515 15.05.2020 Inngående brev Nye nasjonale avtaler - Konsulenttjenester - strategi , lederutvikling og rekruttering Sykehusinnkjøp   her
2019/947 20200515 15.05.2020 Inngående brev Innvilget anmodning om utsatt rapporteringsfrist - risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet 2020 Helse Nord RHF   her
2020/37 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innkalling og sakspapirer foretaksmøte Helse Nord IKT HF 200520 Helse-Nord RHF   her
2019/285 20200513 13.05.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd for lærlinger/praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov Nordland fylkeskommune   her
2020/219 20200513 13.05.2020 Utgående brev Anmodning om valg av ansattrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget ( AMU ) i Helse Nord IKT HNIKT v/ Gudleif Aronsen   her
2020/218 20200513 13.05.2020 Inngående brev Avtaledokumenter Linux Sykehusinnkjøp   her
2020/9 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 - høringsfrist: 18.05.20 Helse- og omsorgsdepartementet   her
2020/218 20200513 13.05.2020 Utgående brev Utløsing av opsjon på avtale - Helse Nord IKT HF Redpill Linpro AS   her
2020/218 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bekreftelse fra Redpill Linpro AS Redpill Linpro AS   her
2020/135 20200512 12.05.2020 Inngående brev Referat møte 23.03.20 - system for regionale korona bemanningsoversikter Helse Nord RHF   her
2019/395 20200512 12.05.2020 Inngående brev Forespørsel om statusoppdatering - forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen   her
2020/164 20200512 12.05.2020 Utgående brev Statusrapport nr. 6 - Status, håndtering av Coronasituasjonen i HN IKT Styret Helse Nord IKT HF   her
2019/395 20200512 12.05.2020 Inngående brev Tilleggsinformajon til forespørsel om statusoppdatering - forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen   her
2020/217 20200512 12.05.2020 Inngående brev Databehandleravtale Elements mellom Sikri AS og HNIKT HF Sikri   her
2020/217 20200512 12.05.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av databehandleravtale Helse-Nord RHF   her
2020/217 20200512 12.05.2020 Utgående brev Oversendelse databehandleravtale Elements mellom Sikri AS og HNIKT HF Helse Nord RHF   her
2020/51 20200512 12.05.2020 Utgående brev Presisering til oversendelse av brev Helse Nord RHF   her
2020/156 20200512 12.05.2020 Utgående brev Koronasituasjonen – søknad om økte driftsinvesteringsrammer Helse Nord RHF   her
2020/196 20200512 12.05.2020 Saksframlegg/innstilling Styresak 031/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste   her
2020/196 20200512 12.05.2020 Saksframlegg/innstilling Styresak 032/2020 Ny Oracle avtale for Helse Nord   her
2020/215 20200511 11.05.2020 Inngående brev Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 Helse Nord RHF   her
2020/214 20200511 11.05.2020 Inngående brev Invitasjon oppstartsmøte speilkomité 587 03.06.20 Standard Norge   her
2020/51 20200511 11.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt brev Helse-Nord RHF   her
2020/28 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ettersendelse innkallelse og sakspapirer direktørmøte i Helse Nord 14.05.20 Helse-Nord RHF   her
2020/202 20200511 11.05.2020 Utgående brev Signerte tjenesteavtaler  - SyngoVia Forum Cirrus OCT server Medisinskap integrasjon - Finnmarkssykehuset HF Finnmarkssykehuset HF   her
2020/212 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppdatert forslag til profilhåndbok HN IKT Konsis   her
2020/212 20200511 11.05.2020 Utgående brev TIlbakemelding til Konsis på oppdatert utkast Konsis   her
2020/212 20200511 11.05.2020 Utgående brev Oversendelse revidert versjon av supplerende profil for HN IKT Helse Nord RHF m.fl.   her