eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/302 20201015 15.10.2020 Inngående brev Påminnelse: Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2021 / SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2021 Finnmarkssykehuset - Hansen Shiho HELSENORD_IKT   her
2020/298 20201015 15.10.2020 Inngående brev Utløsning av opsjon på forlengelse - Teknisk prosjektleder DNS Itc - Kyrre Eide HELSENORD_IKT   her
2020/9 20201015 15.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta Helse- og omsorgsdepartementet HELSENORD_IKT   her
2020/150 20201015 15.10.2020 Inngående brev Utfylt taushetserklæring for innleid konsulent KPMG Kpmg - Vassbakk, Marlen Aasen HELSENORD_IKT   her
2020/333 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbud Atea AS HELSENORD_IKT   her
2020/333 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbud TietoEVRY HELSENORD_IKT   her
2020/333 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbud Ework Group Norway AS HELSENORD_IKT   her
2020/333 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tilbud IT Consult AS HELSENORD_IKT   her
2020/333 20201015 15.10.2020 Utgående brev Anskaffelsesprotokoll Tilbydere HELSENORD_IKT   her
2020/333 20201015 15.10.2020 Inngående brev Signert kontrakt TietoEVRY HELSENORD_IKT   her
2020/447 20201015 15.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse SESI HELSENORD_IKT   her
2020/302 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vi minner om at påmeldingsfristen til Norsk Arkivråds generalforsamling er 22.10., kl. 12.00 Norsk Arkivråd HELSENORD_IKT   her
2020/438 20201014 14.10.2020 Inngående brev interregional AMK IKT prosjekt - ressursforespørsel for 2021 mv Helse-Nord - Elsbak Trond Marius HELSENORD_IKT   her
2020/438 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på interregional AMK IKT prosjekt - ressursforespørsel for 2021 mv Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2020/401 20201014 14.10.2020 Utgående brev Administrativt behandlet tertialrapport 2 tertial 2020 Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2020/350 20201014 14.10.2020 Inngående brev Innkalling arkivforum Helse Nord 15_08102020 Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2020/350 20201014 14.10.2020 Inngående brev Referat arkivforum Helse Nord 14_20_01102020_UTKAST Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2019/268 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på prolongering av kontrakt Sykehusinnkjop - Bengt Kåre Strande HELSENORD_IKT   her
2020/302 20201013 13.10.2020 Inngående brev Godkjente fortollinger fra Fedex 912566213343 4460402020005307 DFU Fedex - Automail HELSENORD_IKT   her
2020/28 20201013 13.10.2020 Inngående brev Direktørmøte i Helse Nord 15OKT2020 - innkalling og saksdokumenter - ettersendelser Helse-Nord - Eitran Tina Mari HELSENORD_IKT   her
2020/29 20201013 13.10.2020 Inngående brev Signerte avtaledokumenter Oracle Sykehusinnkjop - Jonas Ali Ghanizadeh HELSENORD_IKT   her
2020/150 20201013 13.10.2020 Inngående brev Referanseperson Kpmg - Enoksen, Ken Harald HELSENORD_IKT   her
2020/440 20201013 13.10.2020 Inngående brev Spørsmål om innspill til Helse- og omsorgsdepartementet HELSE NORD RHF HELSENORD_IKT   her
Ingen tilgang 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kostnader PR-byrå: Spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget - ber om innspill Helse-Nord - Knudsen Anne May HELSENORD_IKT   her
Ingen tilgang 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kostnader PR-byrå: Spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget - ber om innspill Lauritsen Kenneth m.fl. HELSENORD_IKT   her
2020/411 20201013 13.10.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste SESI HELSENORD_IKT   her
2020/454 20201013 13.10.2020 Inngående brev HELSE NORD RHF - Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 119 - COVID-19 sykdom pga. Koronavirus SARS-CoV-2 28092020 - 12:39 HELSE NORD RHF HELSENORD_IKT   her
2020/454 20201013 13.10.2020 Inngående brev HELSE NORD RHF - Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 120 - COVID-19 sykdom pga Koronavirus SARS-CoV-2 01102020 - 11:53 HELSE NORD RHF HELSENORD_IKT   her
2020/435 20201012 12.10.2020 Inngående brev Dokument 20/28843-13 Forespørsel om tekniske forhold knyttet til tilgang til journalgransking på tvers av helseforetak og regioner sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet - no-reply@helsedirektoratet.no HELSENORD_IKT   her
2020/12 20201009 09.10.2020 Inngående brev Nasjonal avtale - Endring uke 41 - Samlefil Sykehusinnkjøp HELSENORD_IKT   her
2020/28 20201009 09.10.2020 Inngående brev Innkalling og saksdokumenter - direktørmøte i Helse Nord 15.10.20 Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2020/401 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av styrebehandlet tertialrapport, 2. tertial 2020 Helse Nord IKT HF Helse Nord RHF HELSENORD_IKT   her
2020/260 20201007 07.10.2020 Inngående brev Elektronisk rekvirering av Covid-19-prøver fra journalsystemet Helseboka til UNN-laben Helseapps - Anders Stormo HELSENORD_IKT   her
2020/258 20201007 07.10.2020 Inngående brev Innkalling / sakspapirer / referat - prosjektstyre FRESK 19.06.20 HELSE NORD RHF HELSENORD_IKT   her
2020/411 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Seniorkonsulent/rådgiver Digitale pasienttjenester - st. ref. (4292260730) ***** HELSENORD_IKT   her
2020/411 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Seniorkonsulent/rådgiver Digitale pasienttjenester - st. ref. (4292260730) ***** HELSENORD_IKT   her
2020/411 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Seniorkonsulent/rådgiver Digitale pasienttjenester - st. ref. (4292260730) ***** HELSENORD_IKT   her
2020/399 20201006 06.10.2020 Inngående brev Vedr. implementering Mercell - Hans Marius Hæhre HELSENORD_IKT   her
2020/29 20201006 06.10.2020 Inngående brev Kontrasignert OMA Amendment 3 Sykehusinnkjop - Jonas Ali Ghanizadeh HELSENORD_IKT   her
2020/260 20201006 06.10.2020 Inngående brev Angående svarrapporter fra UNN til Barentsklinikken Pasientsky Zendesk - Daniel Nilsson (PatientSky) HELSENORD_IKT   her
2020/260 20201006 06.10.2020 Utgående brev Angående svarrapporter fra UNN til Barentsklinikken Uhlving Anna HELSENORD_IKT   her
2020/29 20201006 06.10.2020 Inngående brev Avtaledokumenter - signert av Helse Nord RHF Sykehusinnkjop - Jonas Ali Ghanizadeh HELSENORD_IKT   her
2020/150 20201006 06.10.2020 Inngående brev Plan for implementering av Teams i Helse Nord Kpmg - Enoksen, Ken Harald HELSENORD_IKT   her
2020/9 20201006 06.10.2020 Inngående brev Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Helse- og omsorgsdepartementet HELSENORD_IKT   her
2019/633 20201006 06.10.2020 Inngående brev Databehandleravtale / leverandøravtaler / SSA-V og SSA-T - One Identity Dustin Norway AS HELSENORD_IKT   her
2019/200 20201006 06.10.2020 Inngående brev Tofaktorautentisering - bestilling Nordlandssykehuset - Pedersen Kristian HELSENORD_IKT   her
2020/230 20201006 06.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på utløsing av opsjon på avtale til 31.03.2021 Atea - Tor Inge Øvergaard HELSENORD_IKT   her
2020/441 20201006 06.10.2020 Inngående brev Utkast til rapport fra Riksrevisjonen om helseforetakenes forebygging av angrep mot egne IKT-systemer HELSE NORD RHF HELSENORD_IKT   her
2020/422 20201006 06.10.2020 Inngående brev Tekniske/ressursmessige blokkere innføring av Teams Microsoft - Inga Godø HELSENORD_IKT   her
2020/243 20201005 05.10.2020 Inngående brev Krav om forholdstallsvalg Hnikt - Sletta Lars-Erik HELSENORD_IKT   her