Postliste http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/ ephinnsyn.helsenord.no Samhandlingsavvik - manglende opplysninger http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53124?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAMMERFEST KOMMUNE | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 12892/2021 | Klinikk Hammerfest HFT Ikke gjort CVK-stell etter prosedyre http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50040?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDKAPP KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 9825/2021 | Klinikk Hammerfest HFT Vikariat lege http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53831?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Simonstad Sitje | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 13599/2021 | Personal Ikke fulgt prosedyre for slagalarm Alta http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49438?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALTA KOMMUNE LEGEVAKTSTJENESTEN | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9223/2021 | Klinikk Hammerfest HFT Ekstra jobb http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53806?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kinga Wlodarczyk | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 13574/2021 | Personal Samhandlingsavvik - kommunal helsetjeneste kjenner ikke pasientene sine http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49174?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAMMERFEST KOMMUNE KVALSUND SYKEHJEM | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 8959/2021 | Klinikk Hammerfest HFT Vikar jobb. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53686?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: laki mohamed | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 13454/2021 | Personal Samhandlingsavvik - Alta kommune http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47912?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alta kommune | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 7697/2021 | Klinikk Hammerfest HFT Interessert for en jobb http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53619?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulina Lewicka | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 13387/2021 | Personal Vikar i ambulansetjenesten Hammerfest http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53485?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vivian Kluften | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 13253/2021 | Personal Svar - Sykepleier stud. - vikar jobb i ambulanse http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53398?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Aarberg | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 13166/2021 | Personal Sykepleier stud. - vikar jobb i ambulanse http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53397?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Aarberg | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 13165/2021 | Personal Svar - Staff nurse HDU & ICCU http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53356?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunil Joy | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 13124/2021 | Personal Staff nurse HDU & ICCU http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53355?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: sunil joy | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 13123/2021 | Personal Svar - Flysykepleier LAT http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53346?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Eileraas | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 13114/2021 | Personal Flysykepleier LAT http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53342?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Eileraas | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 13110/2021 | Personal Svar - Anbefaling av postlege som trenger jobb http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52370?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Darmishan Tesuthasan | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 12143/2021 | Personal Anbefaling av postlege som trenger jobb http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52369?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Bøe | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 12142/2021 | Personal Svar - Øjenlæge http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52084?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oluf Mygind | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 11857/2021 | Personal Øjenlæge http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52083?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oluf Mygind | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 11856/2021 | Personal Svar - Turnusplass http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51656?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Wågestad | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 11429/2021 | Personal Turnusplass http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51554?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Wågestad | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 11328/2021 | Personal Svar - Hospitering som lege http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50933?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Manvi Sharma | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 10718/2021 | Personal Hospitering som lege http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50932?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manvi Sharma | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 10717/2021 | Personal Svar - Hospitering som lege http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50928?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Manvi Sharma | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 10713/2021 | Personal Hospitering som lege http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50927?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manvi Sharma | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 10712/2021 | Personal Vikar behov fra 25/8- og ut året. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53646?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: sykehus@centric.eu m.fl. | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 13414/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Termin 10 legestudent ønsker nattestilling i sommer http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50919?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helseleverandøren | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 10704/2021 | Personal Vikar behov fra 25/8- og ut året. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53623?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dedicare - Ida Rindal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 13391/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Termin 10 legestudent ønsker nattestilling i sommer http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50918?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helseleverandøren | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 10703/2021 | Personal Hammerfest uke 34-35-36 og 37 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53620?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bonliva - Emma Fredriksson | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 13388/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Spårsmål http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49799?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Behnoosh Motarjem | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 9584/2021 | Personal Vikar til uke 33 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53542?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 13310/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Spårsmål http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49797?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Behnoosh Motarjem | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 9582/2021 | Personal Vikarbehov http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53298?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dedicare - Kristin Reinaas Ingstad | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 13066/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - søknad om jobb som gynekolog http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49611?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evgenii Rybakin | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 9396/2021 | Personal Vikarbehov http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52685?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Jonna Vinther | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 12458/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Søknad om jobb som gynekolog http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49610?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evgenii Rybakin | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 9395/2021 | Personal Vikarbehov http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52639?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Transmedica - Christina Gronemann | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 12412/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Ambulanseavdelingen http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49111?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: abrahamsenemil4@gmail.com | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 8896/2021 | Personal Vikarbehov http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52628?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randstad - Christofer Hedenstein | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 12401/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Ambulanseavdelingen http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49088?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil Abrahamsen | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 8873/2021 | Personal Vikarbehov http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52609?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Centric - Støbakk, May Britt | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 12382/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Medisinstudent med lisens http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48959?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: katarzyna.burdka@gmail.com | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 8744/2021 | Personal Vikarbehov http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/52604?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: sykehus@centric.eu m.fl. | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 12377/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Medisinstudent med lisens http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48954?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katarzyna Burdka | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 8739/2021 | Personal Bekræftelse af vikar-booking - Ulrika Wickström-Rörström (7902), Bestiller: , Afdeling: Hammerfest (Intensivafdeling) http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51937?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 11710/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Summer traineeship http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48952?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: gabriela.dlugosz@stud.umed.lodz.pl | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 8737/2021 | Personal Dyktig intensivsykepleier til uke 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51936?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 11709/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Summer traineeship http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48831?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Długosz Gabriela | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 8616/2021 | Personal Hammerfest uke 34-35-36 og 37 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51367?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Transmedica Tilbud | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 11141/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Åpen søknad om sommerjobb - fra medisinstudent ved UiO http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48706?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aurora Christensen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 8491/2021 | Personal Uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51210?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Heidi Frank Eriksen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10989/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49385?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9170/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Åpen søknad om sommerjobb - fra medisinstudent ved UiO http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48705?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Christensen | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 8490/2021 | Personal Uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50935?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Heidi Frank Eriksen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 10720/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49384?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Heidi Frank Eriksen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9169/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Til alle avdelingsledere ved Hammerfest sykehus http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48632?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Vevang Pirttimäki | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 8417/2021 | Personal Norsk int. spl Gunn Kaino 30/8- 5/9. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50934?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dedicare - Ida Rindal | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 10719/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49383?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: sykehus@centric.eu m.fl. | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9168/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Til alle avdelingsledere ved Hammerfest sykehus http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48630?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Vevang Pirttimäki | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 8415/2021 | Personal Uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50857?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 10642/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Sommervikar Ambulanse tjenesten http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48313?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Maintz | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 8098/2021 | Personal Uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50856?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: sykehus@centric.eu m.fl. | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 10641/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Sommervikar Ambulanse tjenesten http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48305?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Maintz | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 8090/2021 | Personal uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49798?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Heidi Frank Eriksen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 9583/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Sommervikar Ambulanse tjenesten http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48304?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Maintz | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 8089/2021 | Personal Hammerfest uke 34-35-36 og 37 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49771?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 9556/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Answer - my CV http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48159?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrés Irasuste | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 7944/2021 | Personal Hammerfest uke 34-35-36 og 37 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49770?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Heidi Frank Eriksen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 9555/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi my CV http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48158?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrés Irasuste | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 7943/2021 | Personal Hammerfest uke 34-35-36 og 37 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49763?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: sykehus@centric.eu m.fl. | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 9548/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Åpen søknad ambulansearbeider/assistent. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47642?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Oscar Antonsson | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 7427/2021 | Personal Tilgjengelige kandidater http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49392?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Worknorway - Bente Haugen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9177/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Åpen søknad ambulansearbeider/assistent. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47641?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Oscar Antonsson | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 7426/2021 | Personal uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49391?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Tina Jensen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9176/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Til Klinikk Prehospitale tjenester - hospitering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47640?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Nilsen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 7425/2021 | Personal uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49389?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9174/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Svar - Til Klinikk Prehospitale tjenester - hospitering http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47638?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Nilsen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 7423/2021 | Personal uke 28 og 29 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49388?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Heidi Frank Eriksen | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 9173/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Vikar behov 9/6- 28/6 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48126?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Transmedica - Christina Gronemann | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 7911/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Vikar behov 9/6- 28/6 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48067?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dedicare - Kristin Reinaas Ingstad | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 7852/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Vikar behov 9/6- 28/6 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48066?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Julie Knudsen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 7851/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Vikar behov 9/6- 28/6 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48065?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uni-Care - Elsebeth Troelsen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 7850/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Vikar behov 9/6- 28/6 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48064?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: sykehus@centric.eu m.fl. | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 7849/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Vikar behov 29/4-31/5 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47469?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Powercare - Maibrit Christensen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 7254/2021 | Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Samhandlingsavvik - Hammerfest kommune http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48209?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAMMERFEST KOMMUNE | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 7994/2021 | Klinikk Hammerfest HFT Bruk vårt hovedorganisasjons nummer - Finnmarkssykehuset HF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/47609?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 7394/2021 | Finnmarkssykehuset Offentlig søkerliste http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48555?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klinikk Hammerfest | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 8340/2021 | Personal Direktørmøte i Helse Nord 09062021 - referat http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/51206?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 10985/2021 | Foretakssekretariatet Direktørmøte i Helse Nord 09062021 - oppdatert vedlegg til sak 87-2021 http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49897?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 9682/2021 | Foretakssekretariatet Direktørmøte i Helse Nord 09062021 - innkalling og saksdokumenter http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49871?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 9656/2021 | Foretakssekretariatet Direktørmøte i Helse Nord 19052021 - referat http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/49456?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 9241/2021 | Foretakssekretariatet Søknad godkjent http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50375?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 10160/2021 | Personal og organisasjon Direktørmøte i Helse Nord 19052021 - innkalling og saksdokumenter http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/48902?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 8687/2021 | Finnmarkssykehuset Søknad godkjent http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50021?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 9806/2021 | Personal og organisasjon Bekreftelse på mottatt søknad http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50020?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 9805/2021 | Personal og organisasjon Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/2112 Løpenr: 12631/2021 Dokument tittel: Avgjørelse i tilsynssak http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53568?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Utgående brev | Avs/Mot: Altaposten - Aron Bræstrup Løsnes | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 13336/2021 | Foretakssekretariatet Bekreftelse på mottatt søknad http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/50019?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 9804/2021 | Personal og organisasjon Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2112 Løpenr: 12631/2021 Dokument tittel: Avgjørelse i tilsynssak http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/Details/53539?sourceDatabase=HELSENORD_FINNM Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altaposten - Aron Bræstrup Løsnes | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 13307/2021 | Foretakssekretariatet