Postliste RSS fra ephinnsyn.helsenord.no. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/ Rss fra ephinnsyn.helsenord.no Filtrering: Tittel: Etterlyser poliklinisk epikrise Avs/Mot: Tove Stokvik http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Stokvik | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13833/2020 | Avdeling: Kir / ort / føde / gyn Kirkenes | Tittel: (NPRid:585458) Gjestepasientoppgjør ISF Psyk/Rus Avs/Mot: Helsedirektoratet http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13824/2020 | Avdeling: Regnskap | Tittel: (NPRid:585458) Gjestepasientoppgjør ISF Psyk/Rus Avs/Mot: Helsedirektoratet http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13823/2020 | Avdeling: Regnskap | Tittel: Søknad om bruk av medikament under metodevurdering. Avs/Mot: UNN, Seksjon for Blodsykdommer http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNN, Seksjon for Blodsykdommer | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13818/2020 | Avdeling: Fag, forskning og samhandling | Tittel: Ny nasjonal avtale - Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester Avs/Mot: Sykehusinnkjøp HF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehusinnkjøp HF | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13813/2020 | Avdeling: Lesetilgang | Tittel: Til administrerende direktør/HR-direktør Avs/Mot: Legeforeningen - Jus og arbeidsliv http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Legeforeningen - Jus og arbeidsliv | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13799/2020 | Avdeling: Personal og organisasjon | Tittel: Feil navn på Ressursklinikken Avs/Mot: Steffen Bredesen http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Bredesen | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13625/2020 | Avdeling: Fag, forskning og samhandling | Tittel: Takk for svar Avs/Mot: ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13792/2020 | Avdeling: Klinikk prehospitale tjenester | Tittel: Tildeling av midler til regionale fagnettverk 2020 Avs/Mot: HELSE NORD RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13797/2020 | Avdeling: Fag, forskning og samhandling | Tittel: Svar - Søknad om bruk av medikament under metodevurdering Avs/Mot: Lars Horvei http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Horvei | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13819/2020 | Avdeling: Fag, forskning og samhandling | Tittel: Offentlig søkerliste Avs/Mot: Avdeling innkjøp http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avdeling innkjøp | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13845/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Anmodning om innhenting av opplysninger Avs/Mot: Alta kommune, barneverntjenesten http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alta kommune, barneverntjenesten | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13796/2020 | Avdeling: SANKS Psykisk helsevern og rus - UPA | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: Medisinsk sengepost og dialyse Kirkenes http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medisinsk sengepost og dialyse Kirkenes | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13842/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: Familienheten SÁNAG/SANKS, Sami Klinihkka http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Familienheten SÁNAG/SANKS, Sami Klinihkka | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13843/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: Enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13844/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Anmodning om journalopplysninger Avs/Mot: FREMTIND FORSIKRING AS http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREMTIND FORSIKRING AS | Journaldato: 10.08.2020 | Journalnr: 13798/2020 | Avdeling: Klinikk Hammerfest | Tittel: Purring på manglende svar Avs/Mot: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13747/2020 | Avdeling: Klinikk Hammerfest | Tittel: Anmodning om relevante journalopplysninger Avs/Mot: TRYG BEDRIFTSIDRETTSLAG m.fl. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYG BEDRIFTSIDRETTSLAG m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13742/2020 | Avdeling: Klinikk Hammerfest | Tittel: Utlevering av rettsmedisinsk legeerklæring Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13525/2020 | Avdeling: Klinikk Kirkenes | Tittel: Utlevering av biologiske spor, bilder og rettsmedisinsk journal Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT m.fl. http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13532/2020 | Avdeling: Klinikk Kirkenes | Tittel: Søknad og CV - Utdanningsstilling - Familieterapeut - st. ref. (4260483844) Avs/Mot: ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13789/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: BUP, Klinikk Alta http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUP, Klinikk Alta | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13787/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker Hammerfest http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker Hammerfest | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13788/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Anmodning om journalopplysninger Avs/Mot: TRYG FORSIKRING http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/8615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYG FORSIKRING | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 8607/2019 | Avdeling: Klinikk Hammerfest | Tittel: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Avs/Mot: ALTA KOMMUNE http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALTA KOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13744/2020 | Avdeling: SANKS Psykisk helsevern og rus - UPA | Tittel: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Avs/Mot: ALTA KOMMUNE http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALTA KOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 13746/2020 | Avdeling: BUP Klinikk Alta | Tittel: Prøvetakingsutstyr nødvendig for testing for Covid-19, unntatt fra krav i regelverket for medisinsk utstyr Avs/Mot: Helse Nord RHF http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 06.08.2020 | Journalnr: 13711/2020 | Avdeling: Fag, forskning og samhandling | Tittel: Klage nr.1/4, Hammerfest sykehus, barneavdeling Avs/Mot: ***** http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2020 | Journalnr: 13719/2020 | Avdeling: SANKS Psykisk helsevern og rus - BUP | Tittel: Vedtak om tidsbegrenset samtykke og gebyr Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 06.08.2020 | Journalnr: 13717/2020 | Avdeling: Klinikk prehospitale tjenester | Tittel: Offentlig søkerliste Avs/Mot: Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest http://ephinnsyn.helsenord.no:443/Einnsyn-FINNM/RegistryEntry/DocumentDetails/31500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest | Journaldato: 06.08.2020 | Journalnr: 13733/2020 | Avdeling: Personal |